לשיעור ניסיון

לקביעת שיעור ניסיון

חוגי ילדים- חשוב!
אנחנו נחדש שיעורי ניסיון החל מחודש יולי

בחרו את הסניף המתאים

2E2A5913

סניף גיסין 7, פ"ת

תלמידים רוקדים

סניף חובבי ציון 37, פ"ת

חיוג מהירוואטסאפ